IX. Freedom & Trike Party 2005 / 05

Triky tahali ogaři aj cérky .. snažili sa všici.