IX. Freedom & Trike Party 2005 / 05

Někteří z účastníků se bavili po svém