III. Freedom Party 2000 / 07

Kamarádka Zuzka se odhodlala po dvou letech přemýšlení,